Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Rahvusvaheline õigus"

Spordiõigus – kas uus õigusdistsipliin?
Mari-Liis Parmas
2002 5, Lk 330 - 335
...aga seadusest madalamal seisvate aktide kaudu. Rahvusvaheline Spordi Arbitraaži Kohus on spordis tekkivate vaidluste lahendamise......osaleb spordi ja õiguse vahelise suhte tugevdamisel ka Rahvusvaheline Olümpiakomitee, kes lähtub oma tegevuses olümpiahartast...
Kontinuiteet ja actus contrarius printsiip
Raul Narits
1993 5, Lk 107 - 107
...Kõikide kehtinud õiguskordade, kõigi riikide rahvusliku õiguse, rahvusvahelise......õiguskordade, kõigi riikide rahvusliku õiguse, rahvusvahelise õiguse ja kirikuõiguse aluseks on...... rahvusvahelise õiguse ja kirikuõiguse aluseks on esmapilgul kaks teineteisele...
Eesti WIPO liikmeks
Heiki Pisuke
1993 4, Lk 93 - 93
...kaitseks ning loodi selle konventsiooni sekretariaat - Rahvusvaheline Büroo. Ka 1886. a. sõlmitud Berni Konventsiooni kirjandus-......kaitse kohta igapäevaseks haldamiseks moodustati Rahvusvaheline Büroo. Šveitsi valitsus, mille egiidi all mõlemad...
Eesti ühinemine rahvusvaheliste mitmepoolsete konventsioonidega

1993 3, Lk 66 - 66
...Ülemnõukogu otsuse alusel (RT 1992, nr. 6, art. 85); Rahvusvaheline Elekterside Liidu 1982.a. Nairobi konventsioon ja Ülemaailmse......nr. 34, art. 447); ÜRO vaimsete puuetega inimeste õiguste deklaratsioon. Vastu võetud ÜRO Peaassamblee poolt...
Eesti ühinemine rahvusvaheliste mitmepoolsete konventsioonidega

1993 1, Lk 21 - 22
...Elimintation of All Forms of Racial Discrimination. 3) Rahvusvaheline pakt majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste......Convention on Economic, Social and Cultural Rights. 4) Rahvusvaheline pakt kodaniku– ja poliitiliste õiguste kohta. Vastu...
Muudatusi Euroopa inimõiguste kaitse süsteemis
Tanel Kerikmäe
1994 9, Lk 223 - 224
...uba pikemat aega on päevakorras olnud Euroopa inimõiguste konventsiooni kontrollmehhanismi reform. Süsteemi......konventsioon, kahtlematult maailma kõige edukam inimõiguste alane leping, on muutunud oma saavutuste ohvriks...
Euroopa Inimõiguste Konventsiooni tõlgendamisest
Tanel Kerikmäe
1994 4, Lk 94 - 96
...Euroopa Inimõiguste Konventsioonist on meil juttu olnud peamiselt perioodil......juurde kuulub - selle tõlgendamist. Euroopa Inimõiguste Konventsiooni loetakse kõige efektiivsemaks ja......efektiivsemaks ja arenenumaks rahvusvaheliseks inimõiguste kaitseks loodud süsteemiks tänapäeval. Konventsiooni...
Euroopa inimõiguste konventsioon õigusallikana
Henn-Jüri Uibopuu
1995 10, Lk 443 - 446
...1993.a. Samal päeval kirjutas Eesti alla Euroopa inimõiguste konventsioonile ja selle lisaprotokollidele. Praegu......jõustumine tähendab, et varsti võivad inimesed inimõiguste konventsiooni alusel kohtusse pöörduda, kui nende õigusi...
Kaspia meri ja rahvusvaheline õigus
Henn-Jüri Uibopuu
1995 6, Lk 256 - 260
...Kaspia mere õiguslikku režiimi reguleerisid kuni Nõukogude Liidu (edaspidi......Turkmenistan) tekkimine Kaspia mere äärde tekitas mõningaid õiguslikke probleeme, mida pole seni suudetud lõpuni mõista...
EIÕK staatus Eesti õigussüsteemis
Rait Maruste
1996 9, Lk 474 - 478
...eraldatusele, võimu piiramatusele, inimese loomupäraste õiguste ja vabaduste ahistamisele ja võimu omavolile. Ehk teisisõnu......ning sealt edasi inimese loomupäraste võõrandamatute õiguste rikkumisele. Laia rahvusvahelise konsensuse alusel...
Õigus vabadusele ja turvalisusele
Uno Lõhmus
1996 3, Lk 128 - 134
...vabadusele ja turvalisusele pole küll tähtsaimad inimõigused, kuid kahtlemata põhjapanevad väärtused ja eeldused paljude......põhjapanevad väärtused ja eeldused paljude teiste õiguste ja vabaduste kasutamiseks. Ka pole õigus vabadusele...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  6  7  järgmine lehekülg»