Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Rahvusvaheline õigus"

Euroopa inimõiguste konventsioon õigusallikana
Henn-Jüri Uibopuu
1995 10, Lk 443 - 446
...1993.a. Samal päeval kirjutas Eesti alla Euroopa inimõiguste konventsioonile ja selle lisaprotokollidele. Praegu......jõustumine tähendab, et varsti võivad inimesed inimõiguste konventsiooni alusel kohtusse pöörduda, kui nende õigusi...
Kaspia meri ja rahvusvaheline õigus
Henn-Jüri Uibopuu
1995 6, Lk 256 - 260
...Kaspia mere õiguslikku režiimi reguleerisid kuni Nõukogude Liidu (edaspidi......Turkmenistan) tekkimine Kaspia mere äärde tekitas mõningaid õiguslikke probleeme, mida pole seni suudetud lõpuni mõista...
EIÕK staatus Eesti õigussüsteemis
Rait Maruste
1996 9, Lk 474 - 478
...eraldatusele, võimu piiramatusele, inimese loomupäraste õiguste ja vabaduste ahistamisele ja võimu omavolile. Ehk teisisõnu......ning sealt edasi inimese loomupäraste võõrandamatute õiguste rikkumisele. Laia rahvusvahelise konsensuse alusel...
Õigus vabadusele ja turvalisusele
Uno Lõhmus
1996 3, Lk 128 - 134
...vabadusele ja turvalisusele pole küll tähtsaimad inimõigused, kuid kahtlemata põhjapanevad väärtused ja eeldused paljude......põhjapanevad väärtused ja eeldused paljude teiste õiguste ja vabaduste kasutamiseks. Ka pole õigus vabadusele...
Rahvusvaheline Jugoslaavia Tribunal
Evelin Lehis
1996 1, Lk 29 - 30
... vajadus demonstreerida ÜRO aktiivsust ja tahet inimõiguste eest võitlemises. Rahvusvahelise Jugoslaavia Tribunal......Julgeolekunõukogu resolutsioonis nr. 808 (1993). Need on järgmised: 1mõista õigust, 2vältida edaspidiseid inimsusevastaseid kuritegusid...
Rahvusvahelise Jugoslaavia Tribunali tegevusest
Tanel Kerikmäe
1996 1, Lk 31 - 32
...Rahvusvaheline Jugoslaavia Tribunal, mille loomise ja tegevuse üle......Genfi konventsiooni kui ka tavaõiguse normidest. Rahvusvaheline Jugoslaavia Tribunal, mille loomise ja tegevuse üle......tegevuse üle on peetud arvukaid diskussioone, alustas õigustmõistva organina tegevust 1994. aasta novembris....
Euroopa ühendused – supranatsionaalne organisatsioon
Kristi Land
1997 9, Lk 462 - 465
...üksteisest sõltumatult ka edaspidi rahvusvaheline õigusvõime. 1960-ndatel aastatel algatatud initsiatiiv lepingud liita......viimata. Kõik kolm Euroopa ühendust on rahvusvahelised õigussubjektid. See on sätestatud Euroopa Ühenduse lepingu...
Veretasust veretasuni
Madis Vainomaa
1997 5, Lk 254 - 256
...Piip. Rahvusvahelise õiguse süsteem, 1927.9. A. Piip. Rahvusvaheline õigus, 1936.10. R. Provost. Reciprocity in Human Rights...
Lühiülevaade WIPO diplomaatilisest konverentsist 1996
Anne Kalvi
1997 1, Lk 2 - 3
...WIPO) diplomaatiline konverents, kus käsitleti autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kaitse aktuaalseid......autoriõigusega kaasnevate õiguste kaitse aktuaalseid küsimusi......autoriõigusega kaasnevate õiguste kaitse aktuaalseid küsimusi seoses tehnoloogia...
Eesti kirjastused ja Berni konventsioon
Anne Kalvi
1997 1, Lk 6 - 7
...Eesti esimene oma autoriõiguse seadus (RT 1992, 49, 615; I 1996, 49, 953, edaspidi......kirjastamiseks Eestis on vajalik selle välisautori või tema õigusjärglase luba, välja arvatud, kui teose autori surmale...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  6  7  järgmine lehekülg»