Menüü

Kokkuvõte

Juba pikemat aega on päevakorras olnud Euroopa inimõiguste konventsiooni kontrollmehhanismi reform. Süsteemi usutavus on kaalul ja valitseb üldine arvamus, et konventsioon, kahtlematult maailma kõige edukam inimõiguste alane leping, on muutunud oma saavutuste ohvriks.

Milles seisnevad siis inimõiguste kaitse probleemid Strasbourgis? Peamiselt leiame need kahes omavahel seotud küsimuses. Esimene neist puudutab ajafaktorit ja teine nn. süsteemi ummistumist, mõlemad seotud suure hulga kaebuste esitamisega inimõiguste komisjoni. Strasbourgi järelevalveorganite kasvav töökoormus on eelkõige põhjustatud vastuvõetamatute avalduste esitamistest. Nii saab Euroopa Inimõiguste Komisjon umbes 5.500 avaldust aastas, millest umbkaudu 1.600 registreeritakse ja 200 deklareeritakse vastuvõetavaiks. Kuna varsti teenindab Strasbourgi inimõiguste kaitse süsteem 800 miljonit indiviidi 35-st riigist, on alust arvata, et avalduste arv kahekordistub järgnevate aastate jooksul veelgi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse