Menüü

Eesti ühinemine rahvusvaheliste mitmepoolsete konventsioonidega

Number 1993/1
Lk 21-22

Kokkuvõte

Rahvusvahelised konventsioonid, mille depositaariks on ÜRO peasekretär;

Rahvusvahelised konventsioonid, mille depositaariks on ÜRO peasekretär;

1) Revideeritud Üldakt rahvusvaheliste tülide rahumeelsel teel lahendamise kohta. Vastu võtnud ÜRO Peaassamblee 28. 04. 1949 Eesto Ühinemiskiri depositaarile üleantud 21. Okt. 1991.

Revised General Act for the pacific Settlement of International Disputes.

Privileegid ja immuniteedid, diplomaatilised ja konsulaarsuhted, jms.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse