Menüü

Mõningaid mõtteid Eesti tsiviilseadusandluse arenguperspektiividest Hollandi näitel

Number 1996/5
Lk 219-221

Kokkuvõte

Viimastel aastatel on Euroopa Ühenduse liikmesriikides laialdast poolehoidu võitnud idee korrastada liikmesmaade seadusandlus ühtse Euroopa tsiviilkoodeksi loomise teel, milline kehtestaks tsiviilõiguse unifitseeritud põhimõtted kõigile osalistele.

Samas on avaldatud ka kartust, et selline unifitseerimine toob kaasa rahvusliku seadusandluse ja õigusloome tasalülitamise. Ometigi ei saa selliseid väiteid pidada põhjendatuks ning rahvusliku seadusandluse kodifitseerimine ja täiustamine säilitab oma senise tähtsuse ka tulevikus kõigis Euroopa Ühenduse liikmesmaades. Selle põhjusena tooksin välja mõned olulisemad asjaolud, mis mõjutavad tsiviilseadusandluse arengut Euroopas.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse