Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Võrdlev õigus"

Eesti õiguse Saksa päike
Marju Luts-Sootak
2023 6, Lk 439 - 442
...nähtuste ideede seas, või pigem isegi nende kohal. Eesti õiguse kohal tundub sarnasel moel kõrguvat Saksa õiguse......õiguse kohal tundub sarnasel moel kõrguvat Saksa õiguse päike – ise kirkam kui ükski teine õiguskord maailmas...
Välisriigi õiguse roll Eesti õiguse kohaldamisel kohtute poolt
Age Värv
2023 4-5, Lk 306 - 317
...Võrdleva õiguse tähtsust taasiseseisvunud Eesti õiguse kujunemisel......rahvusvaheliste konventsioonide kohaldamisel. Võrdleva õiguse tähtsust taasiseseisvunud Eesti õiguse kujunemisel......juhinduda otsuste tegemisel Eesti Vabariigi põhiseadusest. Võrdleva õiguse argumendid võivad küll omada kaalu ka Eesti...
Aafrika õigussüsteemi olemus ja areng
Siim Avi
2010 6, Lk 448 - 457
...Aafrika õigussüsteem on pluralistliku olemuse ning dünaamiliste......dünaamiliste protsesside tõttu üsna raskesti mõistetav õiguslik fenomen. Tegu on õigusmaastikuga, mida ilmestab......õiguslik fenomen. Tegu on õigusmaastikuga, mida ilmestab eri õigussüsteemide kokkusaamine...
(Re)privatiseerimine Saksamaal 1990-1992
Andrus Miilaste
1993 1, Lk 15 - 17
...liitriik ja üksikutel liidumaadel on küllaltki suured õigused. Eesti Vabariigi olusid arvestades pakub eelkõige......liitriik ja üksikutel liidumaadel on küllaltki suured õigused. Eesti Vabariigi olusid arvestades pakub eelkõige...
Code civil des Francais - 190
Peeter Järvelaid
1994 3, Lk 80 - 81
...suurtest kodifikatsioonidest ühte ritta koos Preisi Üldise Maaõigusega (Allgemeines Landrecht für königlichen Preussischen......tsiviilseadustiku rahvusvaheline mõju jälgimine viib mõttele, et õigusel on olnud prantsuse kultuuri retseptsioonis ikka...
Kohtupretsedendist
Raul Narits
1995 9, Lk 380 - 382
...vahetul suhtlemisel arvamust selle kohta, et Eesti õiguskord peaks seadustama pretsedendi. Sagedamini peetakse......teha endile selgeks pretsedendi olemus, kirjutada see, et õiguse allikaks on ka (varasem) põhistatud kohtulahend...
Eutanaasia Hollandis
Sirle Niklus
1995 8, Lk 336 - 339
...välja puhtpraktiline kogemus. Jutt on eutanaasia õiguslikust reguleerimisest Hollandis. Vaidlused eutanaasia......probleemiga, nimelt eksistentsiaalse enesemääramisõigusega üldse. Omamoodi murranguliseks sai Hollandis...
Soome kohtussteem
Jaan Ginter
1995 3, Lk 119 - 120
...spetsiaalse kohtu kõrgeimate riigiametnike (ministrid, õiguskantsler, Ülemkohtu liikmed) ametialaste üleastumiste......spetsiaalse kohtu kõrgeimate riigiametnike (ministrid, õiguskantsler, Ülemkohtu liikmed) ametialaste üleastumiste...
Soome töökolooniad 1946-1994
Uno Ilm
1995 2, Lk 57 - 59
Sõja-aastail kasvasoli kinnipeetavate arv Soomes kiiresti ja see tõi kaasa vanglate ülalpidamiskulude enneolematu suurenemise. Oli vaja kärpida ülalpidamiskulusid, parandada kinnipidamiskohtade olmetingimusi ...
1  2  järgmine lehekülg»