Menüü

Kokkuvõte

Käesoleva artikli ülesandeks on näidata üht lõiku Austria kohtumaastikust, nimelt kirjeldada ja seletada Austria kohtute korralduse, halduse ja kontrolli õiguslikke aluseid.

Kõigepealt tahaksin selgitada selle teema põhiseaduslikku korraldust ja hiljem üle minna tavaseaduslike sätete juurde.

Nagu teada, on Austrias riigivõim Montesquieu teooria kohaselt jaotatud seadusandlikuks ja täidesaatvaks võimuks ja need omakorda ühelt poolt valitsuseks ja teiselt poolt õigusemõistmiseks. Föderalistlikust põhimõttest lähtudes määrab liidu põhiseaduse võimupädevusartikkel kindlaks, et seadusandlus on jaotatud Liidu ja Austria 9 liidumaa vahel, sama kehtib ka valitsuse kohta. Mis puutub õigusemõistmisse, siis määrab põhiseaduse artikkel 82 lõige 1 järgnevalt: „Kogu õigusemõistmine lähtub liidust“.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse