Menüü

Väliskapitaliga ettevõtte asutamise ja selles osalemise tingimused Balti ja Ida-Euroopa riikides

Autor:
Number 1994/3
Lk 72-73

Kokkuvõte

(Vt. eelnevalt Juridica 6/1993, lk. 126–127)

2. Sissemaksed väliskapitaliga ettevõtte põhikapitali

Leedu ja Läti Vabariikide seadused välisinvesteeringutest ei käsitle eraldi küsimust sissemaksete tegemisest väliskapitaliga ettevõtte põhikapitali. Küll on aga Leedu Vabariigi Valitsuse 9. oktoobri 1992. a. määrusega nr. 756 riiklike vahendite, konverteeritava valuuta ja väliskapitali ettevõttesse investeerimise korras sätestatud, et väliskapitali osalusega ühisettevõtteid on lubatud asutada ainult avatud või suletud tüüpi aktsiaseltsidena tingimusel, et asutajate poolt on tasutud 25% rahalist sissemakset ettenägevate aktsiate maksumusest. Aktsiate ülejäänud maksumus kuulub tasumisele kahe aasta jooksul ettevõtte registreerimisest kaubandusregistris. Juhul kui ühisettevõtte asutamine toimub Leedu Vabariigile kuuluva varaga, kohustub välisinvesteerija teostama sissemakse, kas konverteeritavas valuutas, muus varas või intellektuaalse (tööstus·) omandi üleandmisega. Leedu Vabariigi poolse asutaja rahaline sissemakse Leedu Vabariigis kehtivas valuutas annab ka välisinvesteerijale õiguse teostada sissemakse põhikapitali samas valuutas.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse