Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tsiviilõiguse põhimõisted ja printsiibid"

Eesti tsiviilõiguse allikate tugev ja nõrk kohustuslikkus
Irene Kull
2010 7, Lk 463 - 472
...määrab tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 2 lõige 1 tsiviilõiguse allikaks seaduse kõrval ka tava, kriminaalmenetluse......kohaldamisel. Eesti oma õiguskirjanduse alusel tsiviilõiguse allikate süsteemist ja selle aluseks olevast doktriinist...
I osa. Üldsätted
Paul Varul
1994 8, Lk 182 - 182
...osade suhtes. Vastavalt §–le 1 sätestatakse ÜS-es tsiviilõiguse üldpõhimõtted. Seega on vaadeldav seadus kohaldatav......õigusaktide suhtes. Meie õigussüsteemis ei ole ranget vahet tsiviilõiguse ja kaubandusõiguse vahel. Koostatav kaubandusseadustik...
Kas tsiviilseadustiku üldosa on rakendatav finantsõiguses?
Lasse Lehis
1997 3, Lk 124 - 128
...seaduse rakendusalal. Alljärgnevalt vaadeldakse põhiliste tsiviilõiguse instituutide käsitlust maksuõiguses. Isikud Maksumaksjaks......kindlaksmääramiseks tuleb seega jällegi pöörduda tsiviilõiguse normide juurde. Volikirja vormi, selle tegemise ja tühistamise...
1