Menüü

Kokkuvõte

Rahvusvaheline Jugoslaavia Tribunal, mille loomise ja tegevuse üle on peetud arvukaid diskussioone, alustas õigustmõistva organina tegevust 1994. aasta novembris. Eesmärgiga tutvustada rahvusvahelise tribunali senist tööd, refereeriksin järgnevalt arutusel olnud kohtuasju toetudes peamiselt Luisa Vierucci sellealasele uuringule.

Esimene kohtuasi sai alguse kohtuliku süüdistusega (4. november 1994) serblase Dragan Nikolici vastu. Süüdistuse aluseks oli neljanda Genfi konventsiooni raske rikkumine (Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of August 12, 1949), sõjaõiguse normide ja tavade rikkumine ning kuriteod inimsuse vastu. Süüdistus nii mitmete rahvusvahelise õiguse normide rikkumises oli peamiselt põhjustatud sellest, et antud isiku poolt eeldatavasti toime pandud teod (näiteks kaheksa kinnipeetu tapmine) langevad mitme kategooria alla, olles üleastumine nii Genfi konventsiooni kui ka tavaõiguse normidest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse