Menüü

Rahvusvahelise maksuõiguse põhimõtetest ning -mõistetest

Autor:
Number 1998/3
Lk 124-128

Kokkuvõte

Rahvusvaheliseks maksuõiguseks võib lugeda õigusnormide kogumit, mille eesmärgiks on.

1.

Saavutada õiglane maksustamine rahvusvahelises majanduses (selleni jõutakse ühetaolise maksustamise printsiibi (equality principle) rakendamise kaudu);

2.

Kaotada rahvusvahelisi investeeringuid takistavad tegurid, mis võivad olla näiteks kohalikud maksusoodustused (maksuvabad piirkonnad, maksuvabad reservid, kiirendatud amortisatsioon jne). Rahvusvahelisi investeeringuid takistavad tegurid võib leida neutraalsusprintsiibi (neutrality principle) hälbe kaudu.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse