Menüü

Kokkuvõte

Artikkel juhatab sisse kandidaaditöö „Rahvusvahelise lepingu mõistest“, mis Jaan Krossil vahistamise ja Siberisse saatmise tõttu 1946. aastal Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonnas kaitsmata jäi ja mille tekst siinses aastaraamatus esimest korda avalikkusele kättesaadavaks tehakse. Võetakse arutusele Krossi teadusliku käsitluse eripärad (tugev toetumine õigusdogmaatikale, loogikale ja juriidiliste mõistete sisustamisele) ja vaadeldakse ka toonase „kodanliku“ ning marksistliku rahvusvahelise õigusteaduse käsituste erinevusi. Avatakse ka 1941. aasta Saksa okupatsiooni ajal hukatud professor Artur-Tõeleid Kliimanni mõju Krossi juriidilisele mõtlemisele siin toodud töö kontekstis.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse