Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiseaduslikkuse järelevalve"

Põhiseaduse põkkumine Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga
Hent Kalmo
2016 3, Lk 147 - 164
...täielikult ette kirjutanud. Niisuguste õigusaktide põhiseaduslikkuse kontroll oleks kaudselt liidu õiguse enese kontroll......iseseisva otsustamise ruumi, mille piires säiliks põhiseaduslikkuse järelevalve võimalus. Põhjendus on sama: liikmesriikides...
Riigikogu liikme puutumatus
Hent Kalmo
2012 8, Lk 597 - 615
...Me soovime sellist olukorda vältida mitte niivõrd põhiseaduslikkuse kaitsmise tõttu (nagu riigiorganite erimeelsuse korral...
Tõlgendamisest Riigikohtu praktikas
Madis Ernits
2010 9, Lk 666 - 686
...tõlgendamise ette. Nimelt võimaldab põhiseaduse § 10 luua põhiseaduslikkuse järelevalve kohtul uusi õigusi, vabadusi ja kohustusi......on sellega kooskõlas, ning põhiseaduse § 152 annab põhiseaduslikkuse järelevalve ülesande, pädevuse ja volituse Riigikohtule...
Kes peaks kaitsma Eesti põhiseadust?
Hent Kalmo
2010 5, Lk 323 - 334
...hoiduma liidu õiguse (nii otsesest kui ka kaudsest) põhiseaduslikkuse järelevalvest. Põhiõiguste ja riikluse aluspõhimõtete......teooria mõtteseosesse. Viimases osas uuritakse, milline põhiseaduslikkuse järelevalve mudel sobib pragmaatilistel kaalutlustel...
1  2  3  järgmine lehekülg»