Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiseaduslikkuse järelevalve"

Tõupuhtus põhiseaduslikkuse järelevalves
Ivo Pilving
2023 6, Lk 454 - 469
...lõike 3 teine lause ütleb, et „Riigikohus on ühtlasi põhiseaduslikkuse järelevalve kohus“. See tähendab, et riigikohtunikud......tekkida võivat kasu kui ka kahju. Jäädes veendunuks, et põhiseaduslikkuse kohtulik kontroll on demokraatlikus riigis legitiimne...
Eesti õiguskorra „DNA“ ja põhikorra tuum
Madis Ernits
2023 4-5, Lk 271 - 296
...taas tagatud ning et lisandunud on enam-vähem toimiv põhiseaduslikkuse järelevalve. 2.2. Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste......demokraatlike riikide õiguse üldpõhimõtted. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium deklareeris 1994. aastal ühes...
Eesti põhiseadus: Euroopa Liidu õiguse piiramatu esimusega seotud ootamatud küsimused
Madis Ernits, Carri Ginter, Saale Laos, Marje Allikmets, Paloma Krõõt Tupay, René Värk, Andra Laurand, Olavi Jaggo
2022 Riigiõiguse aastaraamat 2022, Lk 132 - 191
...Eesti juristide hulgas tekitanud, samuti Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses tekkinud praktilisi raskusi......Riigikohus on kõrgeim kohus, kelle pädevuses on ühtlasi põhiseaduslikkuse järelevalve. 1.2. Euroopa Liitu puudutav põhiseadusemuudatus...
Riigikohus karistusõiguse tõlgendajana
Markus Kärner
2022 9-10, Lk 627 - 645
...üksikjuhtudel viia selleni, et Riigikohus annab normile ilma põhiseaduslikkuse järelevalve menetlust algatamata kitsama sisu, kui......sõnastuses väljenduva seadusandja tahtega, tuleb algatada põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus. 3. Õiguskirjanduse roll kohtulahendis...
Institutsionaliseerides sokraatilist vaidlustamist: ratsionaalne inimõiguste paradigma, legitiimne autoriteet ja põhiseaduslikkuse järelevalve eesmärk
Mattias Kumm, Birgit Aasa, Madis Ernits
2020 Riigiõiguse aastaraamat 2020, Lk 100 - 117
...Mattias Kummi artikkel käsitleb põhiseaduslikkuse järelevalve seoseid sokraatilise vaidlustamise, ratsionaalse......liberaaldemokraatia mõistlikult soodsates tingimustes on põhiseaduslikkuse järelevalve demokraatlikult vastutava otsustusprotsessi...
Põhiseaduse põkkumine Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga
Hent Kalmo
2016 3, Lk 147 - 164
...täielikult ette kirjutanud. Niisuguste õigusaktide põhiseaduslikkuse kontroll oleks kaudselt liidu õiguse enese kontroll......iseseisva otsustamise ruumi, mille piires säiliks põhiseaduslikkuse järelevalve võimalus. Põhjendus on sama: liikmesriikides...
Riigikogu liikme puutumatus
Hent Kalmo
2012 8, Lk 597 - 615
...Me soovime sellist olukorda vältida mitte niivõrd põhiseaduslikkuse kaitsmise tõttu (nagu riigiorganite erimeelsuse korral...
1  2  3  järgmine lehekülg»