Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiseaduslikkuse järelevalve"

Institutsionaliseerides sokraatilist vaidlustamist: ratsionaalne inimõiguste paradigma, legitiimne autoriteet ja põhiseaduslikkuse järelevalve eesmärk
Mattias Kumm, Birgit Aasa, Madis Ernits
2020 Riigiõiguse aastaraamat 2020, Lk 100 - 117
...Mattias Kummi artikkel käsitleb põhiseaduslikkuse järelevalve seoseid sokraatilise vaidlustamise, ratsionaalse......liberaaldemokraatia mõistlikult soodsates tingimustes on põhiseaduslikkuse järelevalve demokraatlikult vastutava otsustusprotsessi...
Põhiseaduse põkkumine Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga
Hent Kalmo
2016 3, Lk 147 - 164
...täielikult ette kirjutanud. Niisuguste õigusaktide põhiseaduslikkuse kontroll oleks kaudselt liidu õiguse enese kontroll......iseseisva otsustamise ruumi, mille piires säiliks põhiseaduslikkuse järelevalve võimalus. Põhjendus on sama: liikmesriikides...
Riigikogu liikme puutumatus
Hent Kalmo
2012 8, Lk 597 - 615
...Me soovime sellist olukorda vältida mitte niivõrd põhiseaduslikkuse kaitsmise tõttu (nagu riigiorganite erimeelsuse korral...
Tõlgendamisest Riigikohtu praktikas
Madis Ernits
2010 9, Lk 666 - 686
...tõlgendamise ette. Nimelt võimaldab põhiseaduse § 10 luua põhiseaduslikkuse järelevalve kohtul uusi õigusi, vabadusi ja kohustusi......on sellega kooskõlas, ning põhiseaduse § 152 annab põhiseaduslikkuse järelevalve ülesande, pädevuse ja volituse Riigikohtule...
1  2  3  järgmine lehekülg»