Menüü

Kokkuvõte

Mattias Kummi artikkel käsitleb põhiseaduslikkuse järelevalve seoseid sokraatilise vaidlustamise, ratsionaalse inimõiguste paradigma ja võimu legitiimsusega. Kumm väidab, et küpse liberaaldemokraatia mõistlikult soodsates tingimustes on põhiseaduslikkuse järelevalve demokraatlikult vastutava otsustusprotsessi vajalik täiendus. Nii seaduste põhiseaduslikkuse järelevalve kui ka seadusandja poliitiline vastutus valimistel annavad liberaaldemokraatlikust konstitutsionalismist tulenevatele kaas- ja baaskohustustele võrdväärse institutsionaalse väljenduse, moodustades põhiseadusliku legitiimsuse võrdväärsed tugisambad. Sokraatiline vaidlustamine, nii nagu seda on kirjeldatud varastes Platoni dialoogides, seisneb ametivõimude kritiseerimises, hindamaks võimude esitatavate nõuete põhjendatust, ja see jagab mitmeid silmatorkavaid omadusi, funktsioone ja küsimusi institutsionaliseeritud põhiseaduslikkuse järelevalvega. Artiklis käsitletakse kolme tüüpi kõrvalekaldeid, mis aeg-ajalt rikuvad demokraatlikke otsuseid ja mille tuvastamiseks sobib põhiseaduslikkuse järelevalve eriti hästi. Põhiküsimus ei seisne selles, kas põhiseaduslikkuse järelevalve on demokraatlikult legitiimne, vaid selles, kuidas tuleks põhiseaduslikkuse järelevalve korraldada, et saavutada kõige paremini selle eesmärgid: demokraatia tugevdamine ja õiguste kaitse.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse