Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "demokraatia"

Kes peaks kaitsma Eesti põhiseadust?
Hent Kalmo
2010 5, Lk 323 - 334
...osariikide rahvaste summa. Vastupidine arvamus tähendaks, et enamusdemokraatia põhimõtet võiks rakendada osariikide piire arvestamata......võrsuda kitsarinnalisest natsionalismist, vaid siirast soovist kaitsta demokraatiat ja liikmesriikide põhiseaduste kõige tähtsamaid...
Avalik väljendusvabadus ja demokraatia
Madis Ernits
2007 3, Lk 155 - 172
...võtab artikkel kokku avaliku väljendusvabaduse ja demokraatia seosed. Käesoleva artikli näol on tegu M. Ernitsa...... Artikli esimeses osas olid avaliku väljendusvabaduse ja demokraatiaga seoses kõigepealt vaatluse all bipolaarsed suhted...
Avalik väljendusvabadus ja demokraatia
Madis Ernits
2007 1, Lk 16 - 29
...seaduses.“*3 Tänaseks on väljendusvabadus vabadusliku demokraatia kõigi põhiseaduste lahutamatu osa, kas explicite...... Domus Dorpatensise seminaril „Sõnavabadus ja demokraatiad“ peetud ettekandest. Kirjutis väljendab autori isiklikke...
1  2  järgmine lehekülg»