Menüü

Kokkuvõte

Põhiseaduse § 24 lõikes 3 ja EIÕK artikli 6 lõikes 1 on sätestatud kohtuistungite avalikkuse põhimõte. See põhimõte ei ole aga absoluutne ning põhiseaduse § 24 lõike 3 kohaselt võib kohtuistungite avalikkuse põhimõtet piirata muuhulgas ärisaladuse kaitseks.

Artiklis otsitakse vastust küsimusele, kas kohtuistungi kinniseks kuulutamise kehtivad normid tagavad Eestis ärisaladuse tõhusa kaitse. Sellest lähtuvalt leiavad artiklis käsitlemist kohtumenetluse avalikkuse ja ärisaladuse kaitse põhimõtted, andes vastused küsimustele, mille alusel, mida ja miks kohtuistungi avalikkusena ning ärisaladusena kaitstakse. Lisaks käsitleb autor asjaolusid, millest kohus peaks ärisaladuse kaitseks kohtuistungi kinniseks kuulutamise otsustamisel lähtuma, ning edasikaebeõiguse puudumise põhiseaduspärasust olukorras, kus kohus pole neist asjaoludest lähtunud.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse