Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kohtuistung"

Tsiviilkohtumenetluses esitatavad alternatiivsed nõuded
Tambet Tampuu
2011 5, Lk 344 - 364
...täiendamisega, mille võib esitada muu hulgas suuliselt kohtuistungil. Kostja oli hageja sellele väitele ka järgmisel......suuliselt kohtuistungil. Kostja oli hageja sellele väitele ka järgmisel kohtuistungil vastanud. Maakohus hindas ka seda A väidet, kuid...
Uuest Tsiviilkohtupidamise seadustikust
Jaano Odar
1993 3, Lk 51 - 52
Riigikogu võttis 19. mail 1993.a. vastu Tsiviilkohtupidamise seadustiku, mis hakkab 15. septembrist 1993.a. kehtima (RT 31/32, art. 538). Seega jääb tema tundmaõppimiseks kolm kuud aega. Seadustiku ...
Tsiviilkohtupidamise seadustik
Jaano Odar
1994 2, Lk 34 - 37
... Üldjuhul on asja arutamine kohtus avalik. Kohus võib kohtuistungi või osa sellest kinniseks kuulutada § 8 lg. 2 sätestatud alustel......tutvumise õigus asjas, milles kohtuotsus on jõustunud, on seotud kohtuistungi kinniseks kuulutamise alustega. Kui igal isikul...
Apellatsioonimenetlus
Peeter Jerofejev
1994 2, Lk 41 - 45
...näiteks tunnistajate väljakutsumiseks enne juba määratud kohtuistungi aega. Probleemi lahendamiseks on vaja § 286 lg.......protsessiosalised ja see on vajalik asja lahendamiseks ühel kohtuistungil ning järgides § 289 sätteid uute tõendite esitamise...
Uusi momente tsiviilasja menetlemisel esimese astme kohtus
Donald Kiidjärv
1998 10, Lk 495 - 508
...institutsioonis“)*3, toimub esimeses astmes asjade arutamine kohtuistungil suuliselt. Asja läbivaatamisel uurib esimese astme......läbivaatamise edasi lükata, kui*6: protsessiosaline ei ole kohtuistungile ilmunud (p 1);tunnistaja või ekspert ei ole kohtuistungile...
Tsiviilkohtumenetluse sugematega reisikiri
Andra Pärsimägi
2000 10, Lk 671 - 677
...Landgericht’is neljateistkümnel Zivilkammer’i, s.o kolleegiumi kohtuistungitel. Kohtusaal on suur heledates toonides tuba, heleda......apellatsioonkaebuses kui vastuses, kuid see on võimalik ka 2. astme kohtuistungil. Uue tõendi juurdevõtmise taotluse lahendab lõppastmes...
1