Menüü

Kokkuvõte

Nii intellektuaalse omandi kui ka konkurentsiõiguse eesmärk on turuprobleemide vältimise kaudu soodustada innovatsiooni ja kaubaturu toimimist. Samas on mõlema režiimi lähenemised erinevad. Kui intellektuaalse omandi õiguses peetakse turutõrkeks intellektuaalomandi kasutamisest tulenevat võimalikku innovatsiooni ja loometegevuse alarahastamist, siis konkurentsiõigus käsitleb turuhäirena kokkuleppeid konkurentsi piiramise kohta või turupositsiooni, kus on võimalik tegutseda ilma konkurentsi tasakaalu silmas pidamata. Kahe nimetatud huvi vastandumine tekitab küsimusi nende tasakaalu ning ühiskonna õiguslustundele vastava regulatsiooni loomise ja rakendamise kohta.

Artiklis uuritakse, kuidas on Euroopa Liidu Kohus tuletanud oma pädevuse intellektuaalse omandi sundlitsentsimise asjades, millised on kohtu praktikas välja kujunenud tingimused intellektuaalse omandi sundlitsentsimiseks ning milline on intellektuaalse omandi sundlitsentsimise mõju innovatsioonistiimulile.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse