Menüü

Tarbijakaitse: mõned teoreetilised ja õiguslikud alused

Autor:
Number 1994/9
Lk 216-216

Kokkuvõte

Vabal turul kehtivad oma põhimõtted. Mõned majandusteadlased on väitnud, et turumajandus on kõige parem tarbija kaitsja. Tegelikult ei ole vaba turg sugugi mitte õiglane turg. Kauba või teenuse tootja, vahendaja, müüja ning tarbija huvid on erinevad. Samal ajal erineb oluliselt nende turusuhetes osalejate positsioon ja mõjujõud. Turul pakutavad kaubad ja teenused ning nende pinnal tekkivad suhted lähevad järjest keerulisemaks. Tootjate, aga samuti vahendajate ja müüjate vahel kehtestab ausa võistluse mängureeglid konkurentsiõigus. Tarbijate huvides peab mängureeglid paika panema ja neile vastavad garantiid tagama tarbija(kaitse)õigus - consumer (protection) law. Tarbijana käsitletakse seejuures ainult füüsilist isikut, kes kasutab ostetud kaupa või teenust oma eravajadusteks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse