Menüü

Kokkuvõte

Küsimusele, mis on jäätmed, ei pruugi olla lihtne vastata. Seda näitab nii väitlus jäätmemõiste üle Euroopas kui ka kohtupraktika Eestis ja Euroopa Liidus. Samas on jäätmemõistel fundamentaalne tähtsus keskkonnaõiguse korrastamisel ja kodifitseerimisel. Artiklis kirjeldatakse ja analüüsitakse jäätmemõistet Euroopa Liidus ja Eestis. Käsitletud on jäätmete legaaldefinitsiooni ühenduse õiguses, Eesti õiguses ja jäätmeseaduse eelnõus. Et jäätmemõiste sisu sõltub sellest, mida lugeda kõrvale heitmiseks, analüüsitakse ka kõrvale heitmise mõistet. Peatutakse ka jäätmemõistet puudutavatel olulisematel Euroopa Kohtu lahenditel ning vastavat küsimust käsitlevatel Eesti kohtute lahenditel. Kohtupraktika kaudu otsitakse vastust küsimustele, kas mingid asjad saab jäätmeteks lugeda vaid seetõttu, et need on Euroopa Liidu jäätmedirektiivis loetud taaskasutamistoimingu objektiks; kas eeltöötluseta ja keskkonnasõbralikult kasutatavad jäägid on jäätmed; kas kõrvaltooted ja jäägid on jäätmed ning millal jäätmed lakkavad olemast jäätmed. Artikli lõpus pakub autor välja võimalikke lahendusi jäätmemõiste ebamäärasuse probleemile.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse