Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Keskkonnaõigus"

Kas kliimat saab kaitsta üldnormi alusel?
Evelin Lopman
2023 4-5, Lk 331 - 339
...eeldused Nii õiguskantsleri ettekandest *16 kui ka Keskkonnaõiguse Keskuse *17 tehtud revisjonist nähtus, et kliima...... Eesti kliimaseaduse perspektiivikuse analüüs. SA Keskkonnaõiguse Keskus 2023, lk 14–15. Arvutivõrgus: https://media...
Kliimakaebused Euroopa kohtutes
Pihel Kuusk
2021 5, Lk 381 - 390
Kliimaprobleemid annavad endast aina enam märku nii meie igapäevaelus kui ka õigusmaailmas. Teaduslikud prognoosid selle kohta, mis meid erinevate tulevikustsenaariumite korral ees ootab, teevad põhjendatult ...
Keskkonnatasude õiguslik olemus ja eesmärgid
Alan Paas
2019 5, Lk 372 - 381
...Keskkonnaõiguses ei ole tingimata vaja määrata konkreetset tulemust......seaduses sätestatud keskkonnatasude eesmärke. Keskkonnaõiguses ei ole tingimata vaja määrata konkreetset tulemust......maksmise kohustuse tekkimise seisukohast tähendust. Keskkonnaõiguse eriseadustes määratletud keskkonnakahju mõistet pole...
1  2  3  järgmine lehekülg»