Menüü

Kokkuvõte

Jäätmeseaduse § 221 lõike 1 alusel tuleb jäätmehoolduses juhinduda järgnevast hierarhiast: (1) jäätmetekke vältimine; (2) korduskasutuseks ettevalmistamine; (3) ringlussevõtt; (4) muu taaskasutamine nagu energiakasutus; (5) kõrvaldamine. Paragrahvi 2. lõike alusel võib eeltoodud hierarhiast kõrvale kalduda, kui see tagab parima keskkonnaalase üldtulemuse asja kogu olelusringi arvestades. Riigikohtu senises praktikas pole seda paragrahvi kuigi rangelt kohaldatud.

Riigikohtu senise praktika pinnalt tundub jäätmekäitluskohta valival omavalitsusüksusel olevat ulatuslik diskretsiooniõigus. Olukord saab aga sootuks uue ilme, kui jäätmehierarhia paragrahvi jäätmekäitluskoha valiku situatsioonis normi ehk reeglina käsitleda: hierarhiast kõrvalekaldumine on siis lubatud ainult parima keskkonnaalase tulemuse saavutamise nimel, kui just ei esine mõnd väga tugevat põhjust sellest reeglist erandit teha.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse