Menüü

Kokkuvõte

Kliimaprobleemid annavad endast aina enam märku nii meie igapäevaelus kui ka õigusmaailmas. Teaduslikud prognoosid selle kohta, mis meid erinevate tulevikustsenaariumite korral ees ootab, teevad põhjendatult ärevaks. Kodanikud ja valitsusvälised keskkonnaorganisatsioonid on seetõttu õigustatult aktiveerunud ning nõuavad riikidelt tegutsemist. Selles olukorras on mitu Euroopa kõrgemat kohut pidanud viimaste aastate jooksul seisma silmitsi kliimakaebustega. Sellised kaebused tuginevad tüüpiliselt samadele rahvusvahelistele lepetele: ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioonile, Pariisi kokkuleppele ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonile. Viimane tuleb mängu põhjusel, et kliimamuutustega on juba kaasnenud või võib tulevikus kaasneda põhiõiguste oluline riive. Lisaks tuleb Euroopa kohtutel kohaldada ka Euroopa Liidu kliimaõigust ning lähtuda liidusiseselt kokkulepitud kliimaeesmärkidest.

Artiklis antakse ülevaade erinevate Euroopa kõrgema astme kohtute olulisematest kliimakaebuste kohta tehtud lahenditest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse