Menüü

Kokkuvõte

2012. aastal valmis Nord Steam 1: maailma kaks pikimat merealust torujuhet, mis suunduvad Soome lahe kirderannikul paiknevast Viiburist Saksamaale Lubminisse ja mis varustavad Euroopat maagaasiga. Esimeste torujuhtmete paigaldamise järel andsid Nord Stream AG aktsionärid heakskiidu Nord Streami projekti laiendamiseks. Laiendus hõlmab veel kahte torujuhet, mis on ülekandevõimsuse ja muude näitajate poolest analoogsed olemasolevatega. Erinevalt senistest Nord Streami torujuhtmetest on nüüdse laienduse puhul valitud torujuhtmete trassi maaletulekukohaks mitte Soome lahe kirdeosa, vaid Narva jõe paremkaldast algav ja Narva lahe idaranniku moodustav Kurkola poolsaar.

Käesolevas artiklis vaadeldakse, milliseid keskkonnamõjusid (sh piiriüleseid) Nord Streami torujuhtmete rajamine Narva lahele ja selle idarannikule kaasa toob. Nord Streami Kurkola poolsaarele laienemise kohta on tehtud põhjalik keskkonnamõju hindamine. Artiklis hinnatakse peamisi kaalutlusi, millest lähtuvalt peeti sellist ehitustegevust kooskõlas olevaks Kurkola poolsaarele kohalduva, looduskaitse kohta käiva riikliku ja rahvusvahelise õigusraamistikuga.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse