Menüü

Kokkuvõte

Järjest tõsisemalt hakatakse Eestis rääkima Eesti Vabariigi võimalikust ühinemisest Euroopa Liiduga. Euroopa Liitu ei saa me aga päris kindlasti minna, tundmata seejuures Euroopa õiguskorda ja seal kehtivaid õigusakte. Käesoleva artikliga püüab autor seda probleemi leevendada, andes lühiülevaate Euroopa Liidus välja arendatud ühinguvormist, õigemini küll erinevate äriühingute vahelisest koostöövormist, oma struktuurilt ja eesmärkide poolest erilaadsest juriidilise isiku tüübist – Euroopa majandushuvigrupist (The European Economic Interest Grouping).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse