Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "juriidilised isikud"

Pankrotiseaduse uued parandusettepanekud
Paul Varul
2008 6, Lk 359 - 368
Kui Eesti ajaloos esimene oma pankrotiseadus 1992. aastal vastu võeti, oli selge, et oma kogemuste ja kohtupraktika tekkimise ning arengu käigus tuleb hakata pankrotiseadust aeg-ajalt täiendama ja parandama ...
Pankrotiseaduse uued parandusettepanekud
Paul Varul
2008 6, Lk 359 - 368
Kui Eesti ajaloos esimene oma pankrotiseadus 1992. aastal vastu võeti, oli selge, et oma kogemuste ja kohtupraktika tekkimise ning arengu käigus tuleb hakata pankrotiseadust aeg-ajalt täiendama ja parandama ...
3. peatükk. Juriidilised isikud
Andres Vutt
1994 8, Lk 186 - 189
...24 sätestatust, mille kohaselt olid avalik-õiguslikud juriidilised isikud sellised, mille põhiülesandeks on avalik-õiguslike funktsioonide......ja kohalik omavalitsusüksus on avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Sellistena tuntakse neid ka teistes riikides...
Avalikõiguslik juriidiline isik kehtivas õiguskorras
Kalle Merusk
1994 4, Lk 85 - 87
...avalik–õiguslik ja juriidiline isik (avalik–õiguslikud juriidilised isikud, RT I 1993, 39, 590). Asjaõigusseaduse rakendamise......p. 7 järgi võivad täisühing ja usaldusühing olla juriidilised isikud (EV ÜVT 1990, 19, 297). Juriidilisel isikul...
1  2  järgmine lehekülg»