Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "juriidilised isikud"

Avalikõiguslik juriidiline isik kehtivas õiguskorras
Kalle Merusk
1994 4, Lk 85 - 87
...avalik–õiguslik ja juriidiline isik (avalik–õiguslikud juriidilised isikud, RT I 1993, 39, 590). Asjaõigusseaduse rakendamise......p. 7 järgi võivad täisühing ja usaldusühing olla juriidilised isikud (EV ÜVT 1990, 19, 297). Juriidilisel isikul...
Tööandja Eesti tööõiguses
Gaabriel Tavits
1995 9, Lk 392 - 394
...realiseeruvad õiguse subjektide tegevuses subjektiivsed õigused ja juriidilised kohustused [4, lk 60]. Selline olukord on omane ka tööõigussuhetele......realiseeruvad õiguse subjektide tegevuses subjektiivsed õigused ja juriidilised kohustused [4, lk 60]. Selline olukord on omane ka tööõigussuhetele...
Ülikooli õiguslik staatus
Kalle Merusk
1995 5, Lk 183 - 186
...õigussubjektid ehk teiste sõnadega avalik–õiguslikud juriidilised isikud. Siia hulka kuulub ka riik. Õpetus riigist......hulka kuuluvad füüsilised isikud ja eraõiguslikud juriidilised isikud. Era– ja avalik–õiguslike juriidiliste isikute...
Isikud tsiviilseadustiku üldosa seaduses
Peeter Kask
1995 3, Lk 87 - 90
...riik ja kohalik omavalitsusüksus avalik–õiguslikud juriidilised isikud, järgmine lause asetab aga riigi ja kohaliku......ja kohalik omavalitsusüksus on avalik–õiguslikud juriidilised isikud.“ Ta jätkab: „Samas tuli üldosa seaduse väljatöötamisel...
Kas EELK seadus on võimalik?
Erik Salumäe
1996 7, Lk 337 - 339
...avalik-õigusliku juriidilise isikuna tekiksid mitte ainult juriidilised, vaid ka teoloogilised probleemid. Nimelt on Kirik......Ülikooli puhul ka ajalooliselt. Kuid on olemas ka juriidilised põhjendused. Tartu Ülikooli seaduse § 2 lõigete 1...
Asutamisel olev äriühing kui juriidiline isik
Kalev Saare
1996 6, Lk 262 - 265
... lk 251]. Kuna mitte kõik Saksa äriühingud ei ole juriidilised isikud (täis- ja usaldusühing), siis kasutab Saksa......juriidilised isikud (täis- ja usaldusühing), siis kasutab Saksa õiguskirjandus asutamisstaadiumis...
Euroopa majandushuvigrupp
Alari Avamägi
1996 6, Lk 280 - 282
...tähendust. Nimelt maksavad Saksamaal ja Itaalias kõik juriidilised isikud tulumaksu, hoolimata seejuures sellest, kas......kes arendavad tegevust väljaspool Euroopa Liitu või juriidilised isikud, mis on loodud mõne kolmanda riigi seaduse...
Juriidiliste isikute kriminaalvastutusest
Hans Joachim Hirsch
1996 1, Lk 17 - 24
...jätta omanik karistuseta. Ettevõtted, mis ei ole juriidilised isikud Diskussioon on tavaliselt hõlmanud ühinguid......ühinguid ja ettevõtteid sellest olenemata, kas need on juriidilised isikud või mitte. Olulise tunnusena on käsitletud...
Ametiühing – töötajate esindusorganisatsioon
Kadi Pärnits
1998 1, Lk 13 - 20
...ja parlamendi seisukohtadega. 4. Ametiühingud kui juriidilised isikud Ametiühingule kui lepingupartnerile ja võetud......nõuet (kolm isikut, põhikiri), et nad saaksid olla juriidilised isikud. Hispaanias ja Poolas registreeritakse tulenevalt...
«eelmine lehekülg  1  2