Menüü

Kokkuvõte

Käesoleva artikli eesmärk on anda ülevaade Euroopa Liidus valitsevatest põhimõtetest keskpanga tegevuse reguleerimisel konstitutsioonilistes aktides.

Artiklit ajendasid kirjutama seisukohad, mis on esitatud põhiseaduse juriidilise ekspertiisi komisjoni poolt koostatud aruandes (avaldatud justiitsministeeriumi koduleheküljel internetis *1 ). Samuti on artikli kirjutamisel arvestatud teesidega, mida on kasutanud Lasse Lehis oma artiklis „Eesti Panga staatus ja pädevus tulenevalt põhiseaduse §-dest 111 ja 112“. *2 Käesoleva artikli eesmärk on nimetatud seisukohad Euroopa Liidu riikide õigusnormide võrdlusele tuginedes ümber lükata.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse