Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "majandushaldusõigus"

Eraõiguse normid avaliku korra osana
Illimar Pärnamägi
2016 6, Lk 388 - 400
Avaliku korra mõistet võib pidada üheks juriidiliseks lähtekohaks küsimusele, millistel juhtudel tuleb korrakaitseorganitel (sh politseil) astuda samme riikliku järelevalve vormis. Teoreetiliste õiguslike ...
Ravimite vaba hinnakujunduse riiklik piiramine
Mart Kägu
2009 6, Lk 379 - 388
Eesti õiguskord sätestab rea meetmed, millega riik sekkub, kas otseselt või kaudselt ettevõtlus-vabadusse ravimite vaba hinnakujunduse piiramise kaudu. Jaemüügi ehk apteegi tasandil on kehtestatud jaemüügi ...
Ettevõtlusvabaduse õiguslik olemus
Andrus Mitt
2006 6, Lk 380 - 387
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 31 sätestab Eesti kodanike õiguse tegelda ettevõtlusega. Kohtupraktika senised käsitlused ettevõtlusvabaduse kaitsealast on oma sisult sama üldised kui põhiõigusnorm ise ega ...
Ohtlike kaupade raudteevedu
Diana Nõukas
2004 9, Lk 625 - 635
Eesti raudtee on oluline transiidikoridor ida ja lääne vahel. Näiteks 2002. aasta kaubaveomaht oli 42,1 miljonit tonni, millest 69,9% ehk 29,43 miljonit tonni moodustasid naftasaadused. Teadaolevalt on ...
1  2  järgmine lehekülg»