Menüü

Kokkuvõte

Väärtpaberituruõigus lähtub ideest, et lisaks väärtpaberituru pidevale jälgimisele spetsiaalsete järelevalveasutuste poolt on väärtpaberituruõiguse eesmärkide täitmiseks vajalik ka avalikkuse hinnang. Väärtpaberiturgu võibki vaadelda informatsioonituruna, kus investorid on nõus maksma rohkema ja usaldusväärsema informatsiooni eest. Selleks et võimaldada investoritel sellist infot saada, pannakse emitendile seadustega kohustus avaldada teavet, mis on seotud väärtpaberite avaliku pakkumisega kui ka sekundaarsel väärtpaberiturul toimuva kauplemisega.

Artikkel käsitleb avalikustamiskohustuste kehtestamise põhjusi, lähtudes õiguse majandusteaduslikku analüüsi (economic analysis of law) kasutavate õigusteoreetikute tuntuimatest töödest. Vastupidi seadusandjale, kes avalikustamiskohustust pidevalt laiendab, on paljud seda metoodikat kasutavad õigusteoreetikud leidnud, et avalikustamiskohustused ei ole väärtpaberituruõiguses vajalikud, sest avalikustamine toimuks ka ilma vastavate kohustusteta. Artiklis tutvustataksegi lugejale avalikustamiskohustuste majandusteadusliku analüüsi tuntumaid väiteid avalikustamiskohustuse kehtestamise poolt ja vastu.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse