Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "rahandus ja riigieelarve"

Mõningad virtuaalrahaga seotud õiguslikud probleemid
Kadri Siibak
2015 5, Lk 326 - 331
...aga Euroopa Liidu ainupädevuses. *9 Kogu euroala rahanduses ja majanduses toimuv mõjutab otseselt Eestit kui......ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ, 26. oktoober 2005, rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil...
Kõrgeima kontrolliasutuse sõltumatus
Tiina Ojasalu
2010 9, Lk 687 - 698
...põhinevaid eksperdiarvamusi, muuhulgas seisukohti rahandust puudutavate seaduste ja muude õigusaktide eelnõude......saanud parlamendile oluline nõuandja riigi avaliku rahandussüsteemi moderniseerimisel ja eelarvestabiilsuse saavutamisel...
Eesti põhiseaduse ja Euroopa õiguse kooselu
Julia Laffranque
2003 3, Lk 180 - 190
...välislepingutele, millega selgesõnaliselt võetakse riigieelarves ettenägemata perioodiliselt või olulise suurusega......legitiimsemaks muuta kulutuste täpne paikapanemine riigieelarve seaduses. Eeltoodust nähtub, et nii mõnedki põhiseaduse...
Milleks oli vaja Eesti Panga seadust
Sven Tölp
1993 3, Lk 53 - 53
...täidetakse ametikohtade järgi. Need on Eesti Panga president ja rahandusminister. Kumbki neist ei saa olla nimetatud Eesti......iseseisvusele. Eesti kogemus on aga näidanud, et rahandusministri kuulumine keskpanga nõukogusse ei ole mingilgi...
Riigisaladus - mis see on?
Jüri Pihl
1995 8, Lk 348 - 351
...avalikustamise korra seaduse §10 lg.1; 4 riigieelarve riigikaitseliste assigneeringute jagamine - tulenevalt......kaitse vahendid ja meetodid, Kaitsepolitseiametile riigieelarvest eraldatud vahendite jaotus ja Kaitsepolitseiametile...
Põhiseaduse Riigikogu peatüki probleemid
Madis Ernits
1999 10, Lk 472 - 479
I. Sissejuhatus Kui Põhiseaduse Assamblee 11. oktoobril 1991 otsustas põhiseaduse aluseks võtta Jüri Adamsi juhitud töögrupi eelnõu, siis valiti teadlikult parlamentaarse vabariigi tee, mitte presidiaalne ...
Sissejuhatus pangandusõigusesse
Rain Raa
2001 3, Lk 147 - 152
Pangandusõigusest on 20. sajandi teisel poolel saanud iseseisev, spetsiifiliste institutsioonide ja printsiipidega õigusharu. Kiirus, millega pangandusõiguse tähtsus kasvab, on möödunud sajandi 70-ndate ...
Keskpanga funktsioonid
Andres Tupits
2001 3, Lk 160 - 169
...rahamärkide emiteerimise õigus, maksesüsteemi haldamine, rahanduspoliitika teostamine ning pangandusjärelevalve korraldamine......pangajärelevalvele. *45 Krediidiasutuste järelevalve puudutab rahandusasutuste stabiilsust ning selle eesmärk on krediidiasutustele usaldatud...
1