Menüü

Kokkuvõte

Raha vahetusväärtus tugineb alati väga suures osas rahaomanike usaldusele – selline on majandusteadlaste üksmeelne seisukoht, kuigi ei ole suudetud leida üksmeelset vastust küsimusele, mis on raha. Raha stabiilsus on alati seotud usaldusväärsuse kriteeriumidega. Finantstehnoloogia kiire areng on tekitanud palju kõneainet seoses rahaliste kohustuste täitmise uute võimalustega.

Virtuaalraha ja selle skeemid on uus meedium, mille kohta valdavalt puudub õiguslik regulatsioon ning majandus- ega õigusteadlaste hulgas ei ole välja kujunenud ühtseid seisukohti. Küll aga on virtuaalrahaga seoses tekkinud keerulised õigusvaidlused, kusjuures Euroopa Kohtul tuleb maksustamisega seotud küsimuste otsustamisel anda õiguslik hinnang bitcoin’ide olemusele. On selge, et bitcoin’id jmt virtuaalrahad on oluliseks väljakutseks nii seadusandjatele kui ka keskpankadele, finantsjärelevalveasutustele ja muudele avaliku võimu teostajatele.

Artiklis käsitletakse argumente virtuaalraha usaldusväärsuse ja ebausaldusväärsuse kohta. Käsitletakse raha riigiteooriat ja selle mõjutusi e-raha õigusliku regulatsiooni arengule ning antakse lühiülevaade virtuaalraha skeemide arengust. Ühtlasi analüüsitakse e-raha erinevusi virtuaalrahast ja käsitletakse mõningaid bitcoin’idega seotud kohtuvaidlusi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse