Menüü

Kokkuvõte

18. mail võttis Riigikogu vastu Eesti Panga seaduse (RT I 1993, nr. 28, art. 498), mis on üks Põhiseaduses ette nähtud seadustest. Seaduse pealkiri võib pangandusest eemalolevates ringkondades ka teatavat segadust tekitada. Õigem oleks öelda, et tegemist on keskpangaseadusega, mis ei reguleeri pangandust tervikuna. Nimetatud seadus omab teatud mõttes ka riigiõiguslikku iseloomu ja sobiks samasse ritta Seadusega Eesti Vabariigi Valitsusest, Seadusega prokuratuurist, Kohtukorralduse seadusega jms.

Enne seda seadust reguleeris Eesti Panga tegevust osa Eesti pangaseadusest ja parlamendi poolt kinnitatud Eesti Panga põhikiri. Samas sisaldas põhikiri sätteid, mis reguleerisid rohkem kui ainult Eesti Panga tegevust. Sageli juhtus sedagi, et seadus ja põhikiri teineteist dubleerisid. Keskpangaseadus andis võimaluse koondada kõik keskpanga tegevust reguleerivad sätted ühte akti. Tuletame ka meelde, et Eesti pangaseadus võeti vastu ajal, mil Eesti oli osa Nõukogude Liidust ja Eesti Panga roll polnud see, mida tal praegu täita tuleb.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse