Menüü

Eessõna „Juridica“ Ülikooliseaduse ja Tartu Ülikooli seaduse käsitlusele

Autor:
Number 1995/5
Lk 182-182

Kokkuvõte

Ülikooli seaduse ja sellele järgnenud Tartu Ülikooli seaduse vastuvõtmise läbi on Eesti ülikoolisüsteem astunud olulise sammu õiguslikult reguleeritud elukorralduse suunas. Valdavalt seadustusid seeläbi viimaste aastate vältel toimunud ümberkorraldused, mille tulemusena saavutati suuremas osas vastavus arenenud riikide kõrghariduskorraldusega. Samas muutsid need seadused üsna põhjalikult ülikoolide ja riigi ning ülikoolide ja teiste isikute vahelisi suhteid. Võib vahest öelda, et nende seaduste vastuvõtmise läbi on ülikoolid riigist lahutatud ja muudetud iseseisvateks avalikeks asutusteks, kellele on pandud täieline vastutus ülikoolihariduse andmiseks, teadustööks ning nendel baseeruvate teenuste osutamiseks ühiskonnale. Enamgi veel - ülikoolid on vastutavad ka oma majandustegevuse korraldamise eest suuremal määral kui varem.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse