Menüü

Kokkuvõte

Kuidagi märkamatult on möödumas juba kolm aastat sellest, kui Eestist sai Euroopa Liidu liige. Selline märkamatus on aga tõsiseks ohusignaaliks. Kuigi Eesti on saavutanud märkimisväärset edu Euroopa Ühenduse keskkonnadirektiivide ülevõtmisel, on siin ka palju probleeme. Kui rääkida aga Eesti õiguspraktikast, siis on pilt märksa halvem. Nii Eesti haldusorganite kui ka kohtute praktikat jälgides jääb tihti mulje, justkui Eesti ei olegi Euroopa Liidus liige. Pahatihti rakendatakse üksnes Eesti õigust ja seda isegi siis, kui viimane on vastuolus Euroopa Ühenduse õigusega.

Artiklis selgitatakse, milline on Euroopa Ühenduse ja Eesti keskkonnaõiguse vahekord ja millised on liikmesriigi (Eesti) peamised kohustused Euroopa Ühenduse õiguse elluviimisel. Artikli alguses tutvustatakse Euroopa Ühenduse keskkonnaõiguse eesmärke ja põhiprintsiipe. Artikli põhirõhk on keskkonnadirektiivide elluviimise probleemidel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse