Menüü

Kokkuvõte

Alates 1. detsembrist 1993 reguleeritakse Eestis vallasomandi üleminekut asjaõigusseaduse 6. peatükis. Vallasomandi tekkimise puhul on suure tähtsusega ka valduse olemust ja tekkimist käsitlevad sätted (AÕS § d 32–39).

Käesolevas artiklis keskendutakse vallasomandi tehinguga üleandmise küsimustele, mida reguleerivad AÕS § d 92–94. Esmalt uuritakse asjaomaste normide kujunemist ja sisustamist läbi kahe aastakümne. Teiseks otsitakse vastust küsimusele, kas ja missugusel määral võib pidada tõenäoliseks asjaõigusseaduse vallasomandi tehinguga üleandmise sätete ulatuslikku ümbertöötamist tulevikus, arvestades Euroopa eraõiguse ühtlustamiseks seni juba tehtud märkimisväärseid jõupingutusi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse