Menüü

Kokkuvõte

2009. aasta 1. detsembril jõustus Lissaboni leping. Põhiõiguste kaitse seisukohalt tõi see leping endaga kaasa kaks olulisemat muudatust. Esiteks, Euroopa Liit tunnustab Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigusi, vabadusi ja põhimõtteid ning annab hartale aluslepingutega samaväärse õigusjõu. Teiseks sätestab Lissaboni leping, et Euroopa Liit ühineb Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga.

Liitumisjärgne põhiõiguste kaitse süsteem ei sünni tühjale kohale. Artikli esimeses osas käsitletakse põhiõiguste kaitse süsteemi tänases Euroopas. Seejuures antakse ülevaade Lissaboni reformidest põhiõiguste kaitses ning käsitletakse põhiõiguste kaitse eri tasandeid Euroopa Liidus. Artikli teises osas käsitletakse konventsiooniga liitumise temaatikat. Eelkõige võetakse vaatluse alla võimalikud proovikivid, mis Euroopa Liidu põhiõiguste kaitse süsteemil pärast liitumist ees seisavad.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse