Menüü

Kokkuvõte

Käesolev artikkel käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1393/2007 (kättetoimetamismäärus). Artiklis otsitakse vastust küsimusele, kas kättetoimetamismääruse rakendamine on seni õnnestunud ning kuidas võiks Euroopa Liidu liikmesriikide koostööd kõnesolevas valdkonnas veelgi tõhustada. Selleks selgitatakse esmalt kättetoimetamismääruse kohaldamisala ning analüüsitakse kesksete mõistete sisustamist. Seejärel vaadeldakse määruse alusel toimuva kättetoimetamise korraldust Eestis, lähtudes nii määrusest tulenevatest nõuetest kui ka riigisisestest normidest. Seejärel käsitletakse võimalikke tüüpilisemaid probleeme teisest liikmesriigist Eesti vastuvõtvale asutusele saabunud dokumentide kättetoimetamisel. Lõpuks analüüsitakse, kuivõrd on otstarbekas toimetada menetlusdokumente teise liikmesriiki kätte postiteenuseid kasutades. Artiklis vaadeldakse eeskätt kohtudokumentide (menetlusdokumentide) kättetoimetamist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse