Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "hagi"

Juhtorgani liikme kohtu kaudu tagasikutsumine
Martin Raude
2016 2, Lk 105 - 113
...menetlusliigid Tsiviilkohtumenetluse seadustik *9 (TsMS) võimaldab lahendada asju hagimenetluses või hagita menetluses. Kohtute poolt hagimenetluses......või hagita menetluses. Kohtute poolt hagimenetluses ja hagita...
Hagi ese ja alus ning hagi muutmine kohtupraktikas
Margit Vutt
2011 5, Lk 333 - 343
...õiguskeskkond muutub järjest keerulisemaks, siis on hagimenetluses probleemiks, kuidas formuleerida nõue ja......vajalikud asjaolud menetluses õigesti ning tagada, et hagi ei jääks rahuldamata sellepärast, et hageja ei suuda...
Haginõuded kriminaalmenetluses
Juhan Sarv
2011 5, Lk 365 - 374
...et teatud juhtudel ka kolmanda isiku vastu tsiviilhagi. Kriminaalmenetluse seadustik ei täpsusta, mida ja......täpsusta, mida ja millisel alusel kannatanu tsiviilhagis nõuda võib. Pikka aega oli ja kohati on ikka veel...
Kohtu selgitamiskohustus hagimenetluses
Indrek Soots
2011 5, Lk 323 - 332
...selgitamiskohustust seoses faktiliste asjaolude esitamisega, hagi eseme muutmisega ja tõendite esitamisega, samuti kohaldatava......eesmärk ongi käsitleda kohtu selgitamiskohustust hagimenetluses. 1. Selgitamiskohustuse eesmärk Hagimenetluses...
Tsiviilasja menetluse peatamine teise menetluse tõttu
Tambet Tampuu
2010 2, Lk 102 - 119
...peatatav tsiviilasi), mõeldakse TsMS § 356 lõikes 1 nii hagi kui ka hagita asja menetlust*3 , sh tuvastushagi......hagi kui ka hagita asja menetlust*3 , sh tuvastushagi (TsMS § 368......hagita asja menetlust*3 , sh tuvastushagi (TsMS § 368) menetlust. Peatatavaks tsiviilasjaks...
Lahutatud abikaasa ülalpidamiskohustus
Sirje Saan
2008 7, Lk 488 - 498
...täida ülalpidamiskohustust, mõistab kohus elatise välja alates elatise hagi esitamisest. Sama paragrahvi lõike 2 alusel võib......ka tagasiulatuvalt kuni ühe aasta eest enne elatise hagi kohtule esitamist, kui kohustatud isik ei täitnud...
1  2  järgmine lehekülg»