Menüü

Kokkuvõte

Käesoleva artikli eesmärgiks on selgitada lugejale kohtute võimalusi teha kindlaks ja mõista välisriigi õiguse sisu, samuti anda ülevaade selle kohta, millised on välisriigi õiguse sisu kindlakstegemisel Eesti kohtumenetluses tekkivad peamised praktilised probleemid ning võimalused nende ületamiseks. Seejuures käsitletakse eraldi hagi- ning hagita menetlust, kuivõrd kohtu, menetlusosaliste ja teiste isikute roll neis menetlusliikides kohalduva õiguse sisu kindlakstegemisel on erinev. Lõpetuseks käsitletakse lühidalt ka kohalduva õiguse sisu kindlakstegemist kohtumenetluse väliselt, s.t notarite ja haldusorganite poolt.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse