Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Rahvusvaheline eraõigus"

Äri- ja ettevõtluskeeldude piiriülene mõju
Maarja Torga, Juhan Sarv
2017 8, Lk 552 - 558
...rahvusvahelise iseloomuga asjades vt I. Nurmela jt. Rahvusvaheline eraõigus. Tallinn: Juura 2008, lk 50. *14 Äriühingutele......kirjutamise seisuga Eesti kohtutes rahvusvahelise eraõiguse seaduse (REÕS) (RT I 2002, 35, 217; RT I, 10.03.2016...
Väärtpaberitele kohalduv õigus – selge ühendav seos
Gerd Laub
2015 5, Lk 339 - 350
...viimase sajandi jooksul, siis on rahvusvahelisest eraõigusest sobiva lahenduse leidmine osutunud keerukaks. Viimase......liikumise hoogustamine. Seetõttu on töötava rahvusvahelise eraõiguse põhimõtte määramine olulise tähtsusega õiguskindla...
Ühingute piiriülene liikumine Euroopa Liidus
Külliki Feldman
2015 2, Lk 113 - 137
...217; 2009, 59, 385) § 17 lg 1. *34 I. Nurmela jt. Rahvusvaheline eraõigus. Tallinn: Juura 2008, lk 106; Palandt: Bürgerliches...... Nurmela jt (viide 34), lk 108. *73 Vt aga A. Piip. Rahvusvaheline õigus. Tartu: Akadeemilise Kooperatiivi Kirjastus...
1  2  3  4  järgmine lehekülg»