Menüü

Kokkuvõte

Euroopa pärimismääruse üheks eesmärgiks oli kõrvaldada takistused, millega puutuvad kokku inimesed, kes teostavad oma õigusi piiriülese mõjuga pärimisasjades. Eesmärgiks oli luua regulatsioon, mis võimaldab tõhusalt kaitsta nii pärandaja kui ka tema pärijate ja lähedaste, aga samuti võlausaldajate õiguseid. Pärimismäärusega ühtlustati liikmesriikide kohtualluvuse ja kohalduva õiguse reeglid ning loodi ühtne Euroopa pärimistunnistuse vorm, tänu millele võis esmapilgul eeldada, et tekib kord, mille järgi ühte pärimisasja lahendatakse Euroopa Liidu puhul üksnes ühes liikmesriigis ning pärijatel ei tule asja lahendamiseks pöörduda eri riikide asutuste poole sõltuvalt pärandvara asukohast.

Euroopa pärimismääruse kohaldamise algusest on möödas enam kui kuus aastat, mille jooksul on tekkinud ka Euroopa Kohtu praktikat, mis annab muuhulgas võimaluse hinnata, kuidas on püstitatud eesmärgid saavutatud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse