Menüü

Kokkuvõte

Kapitali ja teenuste üleilmne lihtsam liikumine kannab ka väärtpaberitena väljendatud kokkulepped ühest riigist teise. Ühest küljest keerleb majanduslik suhe, nagu iga teinegi, loomulikult ümber usalduse, kuid vähem tähtis pole ka suhte õiguslik kindlus: kas kokkulepe on üldse kehtiv, kas minu nõue on tagatud, kas ja kuidas saan enda õigusi maksma panna jne. Piiriüleste suhete ja tehingute puhul küsime aga esmalt, millise riigi õigust tuleb nendega seotud küsimustele vastuse leidmisel kohaldada.

Arvestades eelkõige väärtpaberi vormi (paberist elektrooniliseks kirjeks) ja hoidmise (omaniku käest teenuseosutaja kätte) muutust viimase sajandi jooksul, siis on rahvusvahelisest eraõigusest sobiva lahenduse leidmine osutunud keerukaks. Viimase paarikümne aasta jooksul toimunud arutelude tulemusena ei ole jõutud üleilmsele üksmeelele. Samal ajal töötab näiteks Euroopa Liit aktiivselt lahenduste kallal, mille eesmärgiks on väärtpaberite piiriülese liikumise hoogustamine. Seetõttu on töötava rahvusvahelise eraõiguse põhimõtte määramine olulise tähtsusega õiguskindla väärtpaberikäibe tagamiseks.

Artiklis antakse ülevaade rahvusvahelise eraõiguse arengusuundadest vahendaja kaudu hoitud väärtpaberitega seoses. Enne väärtpaberitega seotud õigusküsimuste käsitlemist selgitatakse, mis tunnustele üldse vastab nüüdisaegne väärtpaber, kuidas see jõuab emitendilt investorini ja tehingute käigus ühelt investorilt teiseni.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse