Menüü

Kokkuvõte

Rahvusvahelise eraõiguse reeglistik, milles Eesti juristid peavad kohtualluvuse kontrollimisel ja kohalduva õiguse määramisel orienteeruma, on küllaltki keeruline. Artikli eesmärgiks on täita tühimikku senises eestikeelses õiguskirjanduses ning selgitada lugejale, kuidas toimub Eesti kohtutes intellektuaalomandi õiguse üle või selliste õigustega seotud vaidlustes rahvusvahelise ja riigisisese kohtualluvuse kontrollimine ja kohalduva õiguse määramine.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse