Menüü

Kokkuvõte

Artiklis selgitatakse lugejale Eesti kohtunike jaoks siduvate ja menetlusdokumentide kättetoimetamist reguleerivate rahvusvaheliste, Euroopa ning riigisiseste õigusaktide omavahelist vahekorda ning seda millised viisil need õigusaktid menetlusdokumente välisriikides kätte toimetada lubavad. Seejuures käsitletakse menetlusdokumentide kättetoimetamist nii Euroopa dokumentide kättetoimetamise määruse (EÜ) nr 1393/2007, Haagi 1965. aasta dokumentide kättetoimetamise konventsiooni kui ka Eesti õigusabilepingute alusel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse