Menüü

Kokkuvõte

Lõviosa Eesti kohtulahenditest, mis on tehtud rahvusvahelise elemendiga tsiviilasjades, seonduvad välisriigi kohtulahendite tunnustamise, täidetavaks tunnistamise või täitmise problemaatikaga. Käesoleva artikli eesmärgiks on selgitada lugejale üheltpoolt kohtulahendite ja muude tsiviilõiguslike täitedokumentide tunnustamise, täidetavaks tunnistamise ja täitmise menetluse põhimõisteid ning teisalt anda ülevaade selle kohta, milliste õigusaktide alusel peaks Eestis toimuma konkreetsete välisriigi kohtulahendite või muude täitedokumentide tunnustamine, täidetavaks tunnistamine ning täitmine. Artikkel on kirjutatud jätkuartiklina varem autori poolt Juridicas avaldatud ning tsiviilvaidlustes rahvusvahelise kohtualluvuse kontrollimist ja kohalduva õiguse kindlakstegemist käsitlenud artiklitele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse