Menüü

Kokkuvõte

Alates 17. augustist 2015 tuleb Euroopa Liidus hakata kohaldama Euroopa pärimismäärust (EL650/2012). Euroopa pärimismääruses sisalduvad sätted rahvusvahelise kohtualluvuse ning kohalduva õiguse määramise ning kohtulahendite, ametlike dokumentide ja kohtulike kompromisside tunnustamise ning aktsepteerimise kohta. Lisaks luuakse määrusega uus Euroopa pärimistunnistuse instrument. Käesolevas artiklis antakse Eesti lugejale ülevaade Euroopa pärimismääruse kohaldamisalast ning määruses sisalduvast regulatsioonist. Seejuures keskendutakse eelkõige määruse võimalikele rakendusprobleemidele Eestis ning analüüsitakse, milline on määruse vahekord Eesti riigisisese õiguse ning Eesti rahvusvaheliste lepingutega, eelkõige nn kolmandate riikidega sõlmitud õigusabilepingutega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse