Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "pärimisõiguse üldmõisted ja printsiibid"

Pärijavaldus: kas vastuvõtusüsteemi sobimatu instituut?
Urve Liin
2006 10, Lk 711 - 719
...Pärna asjaolu, et see norm toimib eelkõige sellise pärimisõiguse süsteemi korral, mis rajaneb pärandist loobumise põhimõttel......Pärna asjaolu, et see norm toimib eelkõige sellise pärimisõiguse süsteemi korral, mis rajaneb pärandist loobumise...
Pärimisseaduse eelnõu põhijoontest
Erki Silvet
1995 7, Lk 282 - 288
...ning ilmselt seetõttu peaaegu puudub mõttevahetus pärimisõigusega seotud probleemide üle. Käesolevas ning Ivo Mahhovi......ning ilmselt seetõttu peaaegu puudub mõttevahetus pärimisõigusega seotud probleemide üle. Käesolevas ning Ivo Mahhovi...
Pärimisõiguse põhimõtetest
Urve Liin
1999 3, Lk 141 - 147
...vastu võetud Eesti Vabariigi põhiseadusest leiab pärimisõiguse kohta vaid kolm sõna: „Pärimisõigus on tagatud“ ......eesmärgiks ongi tuua välja põhimõttelised muudatused Eesti pärimisõiguses, võrreldes seni kehtinud nõukogude pärimisõigusega...
Pärandi vastuvõtmine ja selle vormistamine
Edgar Grünberg
2001 10, Lk 701 - 706
...ei sure, vaid likvideeritakse. Eestis kehtiva pärimisõiguse kohaselt ei toimu surnud isiku vara üleminek pärijale......ei sure, vaid likvideeritakse. Eestis kehtiva pärimisõiguse kohaselt ei toimu surnud isiku vara üleminek pärijale...
1