Menüü

Kokkuvõte

Riigikogu menetluses on Justiitsministeeriumis ette valmistatud pärimisseaduse muutmise seaduse eelnõu. Kuigi selle seletuskirjast võib lugeda, et eelnõu ei muuda oma põhiosas kehtiva pärimisseaduse struktuuri ning üldisi põhimõtteid, toob see siiski kaasa ühe põhimõttelise muudatuse. Nimelt on kavas asendada pärijale pärandi üleminekul praegu kehtiv aktiivne ehk nn vastuvõtusüsteem Saksa õiguse eeskujul iseenesliku pärandi omandamise ehk loobumissüsteemiga.

Artiklis selgitatakse, miks autor ei pea otstarbekaks asendada vastuvõtusüsteemi loobumissüsteemiga. Arutluse aluseks on võetud mõned olulisemad etteheited, mida on vastuvõtusüsteemi kohta tehtud nii pärimisseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskirjas kui ka justiitsministri poolt seaduseelnõu esimesel lugemisel Riigikogus. Tõstatatud probleemide erinevaid lahendusi võrreldes näidatakse, mille poolest loobumissüsteem ja vastuvõtusüsteem üksteisest erinevad ja mis neis on ühist. Antakse ka selgitav ülevaade, kuidas Euroopa eri riikides on korraldatud inimese surma korral tema vara üleminek pärijatele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse