Menüü

Kokkuvõte

Ettevõtjate vahel on tihe konkurents, mistõttu esitavad turuosalised kohati hankemenetluses konkurentide seljatamiseks hanke kriteeriumidele vastavaid, kuid spekulatiivselt madala hinnaga pakkumusi. Käesolevas artiklis selgitatakse põhjendamatult madala hinnaga pakkumuste kõrvaldamise instituudi kujunemise põhjuseid ja regulatsiooni eesmärke; analüüsitakse, millist mõju omab uute direktiivide vastuvõtmine hankija kohustusele ebaharilikult madala hinnaga pakkumuse tuvastamiseks, antakse hinnang direktiivi eelnõus kehtestatud ebaharilikult madala hinnaga pakkumuse väljaselgitamise meetodi efektiivsusele ja tehakse ettepanekuid meetodi ülevõtmise kohta riigisisesesse õigusesse. Kuivõrd uus direktiiv ei kehtesta konkreetseid reegleid, mille abil ebaharilikult madala hinnaga pakkumusi kontrollida, analüüsitakse lisaks, millised meetodid võiksid aidata hankijal inter partes menetluses pakkumise tõelisust kontrollida. Kuivõrd direktiivi eelnõu järgi ei kehtestata hankijale kohustust põhjendamatult madala hinnaga pakkumuste tagasilükkamiseks, selgitatakse instituudi eesmärkidele tuginedes hankija kohustust sellised pakkumused tagasi lükata ning tehakse selle alusel ettepanek riigihangete seaduse muutmiseks. Seejärel peatutakse konkureerivate pakkujate kaebeõigusel põhjendamatult madala maksumusega pakkumuste vastavaks tunnistamise vaidlustamisel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse