Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "halduskohtusse pöördumine"

Tõhusa õiguskaitse võimalikkus halduskohtumenetluses
Triin Biesinger
2018 3, Lk 184 - 196
...kohturiigiks muutumist. Käesolevas artiklis keskendutakse halduskohtusse pöördumise õiguse piirangutele, eelkõige just kaebuse......kohturiigiks muutumist. Käesolevas artiklis keskendutakse halduskohtusse pöördumise õiguse piirangutele, eelkõige just kaebuse...
Haldusõiguse euroopastumine
Friedrich Schoch
2017 1, Lk 27 - 41
Modernse riigihalduse mõjuritest rääkides ei saa läbi ilma Euroopa perspektiivita. Juriidilisest vaatevinklist on seetõttu hädavajalik analüüsida riigisisese õiguskorra euroopastumist. See protsess on ...
1  2  järgmine lehekülg»